DREPTATE SOCIALĂ

„Ne doare că deasupra sa / Pământul ține-o lume rea!”

Editorial

Mesajul Federației Naționale a Muncii  cu ocazia Zilei de 1 Mai 2024

Federația Națională a Muncii transmite

salutări militante și fraterne milioanelor de lucrători din țara noastră!

Muncitorii lumii comemorează pentru a treia oară Ziua de 1 Mai, în condițiile războiului care a venit pe fondul unei crize capitaliste deja preexistente și a unei încetiniri economice globale. Această convergență de factori negativi a fost acum amplificată de războiul imperialist care se desfășoară în Ucraina, care este o competiție între alianța militară NATO, condusă de SUA, și Rusia, pentru influența geopolitică și controlul piețelor europene de energie. Toate aceste evoluții negative și consecințele lor sunt suportate și plătite prin deteriorarea calității și a standardelor de viață ale clasei muncitoare.

Pe măsură ce comemorăm Ziua de 1 Mai pentru 2024, ne amintim milioanele de muncitori care aparțin multor generații de militanți care au venit înaintea noastră. Luptele și sacrificiile acestor generații de muncitori au păstrat organizațiile clasei muncitoare și au avansat lupta care a dus la multe concesii pe care muncitorii le-au obținut de la capitaliștii veroși, de-a lungul timpului.

Misiunea istorică a generației noastre derivă din realitatea deteriorării condițiilor de viață și de muncă ale clasei muncitoare, capitalul transferând costurile crizei economice a capitalismului și războiului din Ucraina asupra clasei muncitoare, prin costuri mai mari ale vieții în mijlocul scăderii veniturilor și al distrugerii locurilor de muncă viabile, cu normă întreagă.

Acest atac asupra clasei muncitoare își găsește expresia și prin ostilitatea crescândă manifestată de multe guverne din lume față de muncă, eforturile lor de a submina negocierea colectivă ca instrument eficient de negociere al lucrătorilor și tendința intensificată de a submina drepturile sindicale în încercarea de a știrbi eficacitatea lor.

Provocărilor menționate mai sus și multe altele ne arată că prioritățile noastre imediate ar trebui să fie:

– Construirea și consolidarea organizațiilor noastre pentru a le pregăti pentru sarcinile lor istorice de apărători ai clasei muncitoare împotriva exploatării de clasă.

– Intensificarea luptei noastre pentru a ne extinde câștigurile și a câștiga mai multe concesii de la capitalism pe măsură ce avansăm în lupta pentru a schimba acest sistem în cele din urmă, dar de data asta pentru totdeauna.

– Fără organizarea clasei muncitoare nu se poate vorbi despre lupta clasei muncitoare, în timp ce fără o luptă unificată a clasei muncitoare nu se poate vorbi despre apărarea sau promovarea luptei clasei muncitoare. Primul pas către o luptă de clasă eficientă pentru clasa muncitoare constă astfel în coeziunea unității sale, în forța organizațiilor sale și în citirea corectă a situațiilor pentru a ajunge la soluțiile corecte.

Este important să folosim comemorarea Zilei de 1 Mai din 2024 pentru a ne aminti aceste principii de bază ale luptei noastre, ca soluții la problemele actuale cu care se confruntă muncitorii, care nu vor veni din bunăvoința capitalului sau prin acțiunea guvernamentală voluntară, ci doar prin lupte grele purtate la locurile de muncă, în comunități și în societate în general.

Ca mișcare sindicală cu un caracter de clasă, comemorăm Ziua de 1 Mai nu doar pentru a sărbători ziua de dragul ei, ci o facem pentru a ne aminti și a aminti rădăcinile luptei de clasă, istoria ei și interconexiunea dintre acea istorie și prezent. Procedând astfel, onorăm generațiile anterioare de militanți care au păstrat și au transmis instrumentele luptei de clasă de care dispunem astăzi.

Ziua de 1 Mai este pentru noi o reamintire a faptului că lupta pe care o ducem împotriva sărăcirii clasei muncitoare prin orele lungi de muncă, salariile la limita de supraviețuire, creșterea vârstei de pensionare, atacurile la negocieri colective, informatizarea muncii, condiții de muncă nesigure și generalele atacuri asupra sindicatelor de clasă nu este o realitate nouă, ci este o luptă de clasă veche de secole, între clasa muncitoare și burghezie. Aceasta este, în cele din urmă, o luptă între exploatator și exploatat, între „sclavul” căruia i se dă un bacșiș pe post de salariu și tot mai îmbuibații „stăpâni de sclavi” care dau câte 100.000 de euro pe o sticlă de șampanie la un chef, o luptă revoluționară împotriva actualei stări de lucruri întruchipat ă de elementele reacționare. Din acest motiv nu comemorăm 1 Mai în același mod ca și alte forțe reacționare care încearcă să-i diminueze semnificația istorică.

Pentru o mișcare sindicală combativă, semnificația zilei de 1 Mai nu se limitează la locul de muncă sau luptele sindicale. Ziua de 1 Mai reprezintă o luptă mai largă a clasei muncitoare împotriva alianței burgheziei și a elitelor politice – reprezintă tradiția revoluționară a luptei împotriva tuturor formelor de exploatare și oprimare a oamenilor de către oameni. Lupta pentru eliberarea locului de muncă și a libertatea muncitorilor este inseparabilă de lupta mai largă împotriva sistemului inuman al capitalismului și imperialismului.

Din acest motiv ne opunem față de:

• Războaiele imperialiste de jaf și de schimbare a unor regimuri care duc la suferința oamenilor obișnuiți.

• Genocidul lansat de Israel în fâșia Gaza şi împotriva întregului popor palestinian.

• Ocuparea ilegală a pământurilor popoarelor oprimate din Palestina și Sahara Occidentală de către Israel și, respectiv, Maroc.

• Privatizarea serviciilor publice esențiale care sunt vitale pentru supraviețuirea umană de către guvernele neoliberale pentru generarea de profit pentru oligarhii putrezi de bogați din țările lor.

Aceste lupte ample au un lucru în comun cu luptele muncitorilor la locul de muncă; sunt în apărarea vieții și mijloacelor de trai ale muncitorilor și ale clasei muncitoare în general.

Toate războaiele, ocuparea de teritorii și diplomația realizate de regimul capitalist se fac în slujba marelui capitalul global și național – a elitei economice –, nu pentru a îmbunătăți viața oamenilor muncii.

Din acest motiv, este necesar să ne opunem capitalismului atât la locul de muncă, cât și în afara locului de muncă, într-o singură luptă de clasă unificată.

Din acest motiv, în calitate de Federație Națională a Muncii, sărbătorim această zi de mai cu deviza: „Uniți, continuăm! Pentru satisfacerea nevoilor noastre actuale, împotriva barbariei imperialist-capitaliste!”

Oamenii nu se luptă pentru simple idei și concepte, luptă pentru rezultate palpabile, care fac o diferență materială în condițiile lor de muncă și calitatea vieții lor.

Trăiască solidaritatea muncitorimii!!!

Satisfacerea nevoilor lucrătorilor, acum!!!

Înainte cu lupta clasei muncitoare!!!

Biroul Executiv – Federația Națională a Muncii,

30 aprilie 2024

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *