DREPTATE SOCIALĂ

„Ne doare că deasupra sa / Pământul ține-o lume rea!”

Administrație

APAREGIO se modernizează

Consiliul local Tg.-Jiu a aprobat, prin HCL nr. 673 din 28.11.2022, alocarea din bugetul local a sumei de maximum 40.000 Euro, respectiv 196.488 lei (transformarea în lei s-a făcut la cursul mediu BNR din luna anterioară depunerii cererii de finanţare, luna noiembrie 2022) pentru cofinanțarea proiectului: „Achiziţionarea și montarea/implementarea de către APAREGIO GORJ S.A. de contori inteligenți și de echipamente şi software pentru digitalizarea activității de management al pierderilor pentru eficientizarea sistemului de alimentare cu apă al Municipiului Târgu Jiu”, în cadrul POIM 2014 -2020, Axa Prioritară 3.
Prevederile prezentei hotărâri vor fi duse la îndeplinire de către Direcţia Investiţii și Gospodărie Comunitară, Direcţia programe, managementul calității şi parcări publice, Direcţia economică și S.C APAREGIO GORJ S.A.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *