DREPTATE SOCIALĂ

„Ne doare că deasupra sa / Pământul ține-o lume rea!”

Administrație

Adevărații specialiști nu mai rabdă să stea deoparte și să tacă!

Adevărații specialiști nu mai rabdă să stea deoparte și să tacă, în timp ce incompetența crasă rage „politic” (fără să știe măcar ce-i aia politică, dacă mă-ntrebați pe mine…) și face victime! Iată deja exemplul domnului Nicolae Bercea, fost director în minerit, în cadrul CE Oltenia, domnia sa venind cu un program de reabilitare și de restructurare a mineritului de suprafață din cadrul Complexului Energetic Oltenia. Să dăm, deci, cuvântul specialistului, iar năucii „parașutați” politic, pentru distrugerea CEO, să ia notițe cum se conduce un domeniu de importanță națională!

PROGRAM DE REABILITARE ȘI RESTRUCTURARE
A MINERITULUI DE SUPRAFAȚĂ DIN OLTENIA – CEO

– Se adresează cadrelor de conducere din mineritul de suprafață din România. Această analiză are la bază experiența mea, schimburile de experiență făcute în carierele din Polonia, Ungaria, Germania, Cehoslovacia. Analizele-diagnostic făcute cu ani în urmă, când eram în activitate și, nu în ultimul rând, rezultatele de top obținute prin aplicarea a o bună parte din ele.

Lipitorii de afișe n-au ce căuta în funcțiile de conducere în minerit, fiindcă aceștia nu greșesc niciodată, nu sunt sancționați niciodată, nu-și recunosc greșelile niciodată. Când i-aud pe unii care săvârșesc trădări de țară și li se cere demisia îmi vine să plâng sau să râd. Când văd că sunt unii condamnați modic, dar banii și bunurile rămân la ei.
Acest program trebuie analizat și dezbătut cu actualele cadre de conducere, cu sindicatele și nu în ultimul rând cu decidenții guvernamentali. Acesta este un proiect care poate fi îmbunătățit, fiindcă trăim perioada celor mai mari incertitudini. Oricum, apreciez că aplicând un astfel de program ar putea crește producția de cărbune cu cel puțin 30%.
Programul presupune o perioadă de grație privind producția de cărbune de cel puțin un an, specialiști, începând cu proiectanții și terminând cu managerii și, nu în ultimul rând, cca. 200.000.000 de euro credit. Conservarea mineritului înseamnă trecerea lui la FIER VECHI, aici nu facem GLUME PROASTE.
Când ICITPML Craiova era proiectantul nostru, fiecare carieră avea un șef de proiect care știa totul despre această carieră, de la deschiderea ei și până la închidere, el era adevăratul manager al carierei.
Mineritul de suprafață este cea mai complexă și mai grea activitate, fiindcă aici se schimbă tot timpul fronturile de lucru, aici trebuie făcute exproprieri, trebuie tăiate păduri, trebuie mutate comunități și cimitire, fiindcă se lucrează pe schimburi se lucrează sub cerul liber, iarna, vara, plouă, ninge, se lucrează cu utilaje de ultim nivel mondial, care trebuie exploatate de specialiști, fie ei și muncitori necalificați, fiindcă pericolul unor accidente tehnice și umane este la tot pasul. Unii confundă mineritul cu o uzină în care te urci pe masă și vezi salariații. În cariere, căile de acces, canalele de drenare a apelor se mută cu fronturile de lucru. Condițiile din cariere oferă puțin confort și mult efort, muncitorii trebuind să poarte cizme, să suporte praful, să se îmbolnăvească prematur. Carierele nu au gard și nici poartă și nu se intră pe bază de legitimație.
Activitatea CEO este deosebit de complexă, mai ales în condițiile de criză și incertitudine în care ne aflăm, motiv pentru care trebuie ajustată structura organizatorică la nevoile interne și externe, cu responsabilități și oameni potriviți pentru aceste responsabilități. Dacă mă refer la RELAȚIILE EXTERNE, ele trebuie să fie reprezentate de directorul general, directorul economic și directorul juridic și ele presupun relațiile cu guvernul, cu parlamentul, cu președintele, cu sindicatele, cu băncile interne și externe. La această această activitate nu sunt pregătit să fac recomandări. Cei mai potriviți pentru această componentă sunt Radu Mironovici, și Gavril Baican, și Constantin Bălășoiu, care au bătătorit, cât de cât, aceste poteci. Oricum directorul general nu trebuie să delege gestionarea resursei umane nimănui!
Eu pot spune că am un orizont limitat al COMPONENȚEI INTERNE. Asta înseamnă relațiile cu proiectanții, cu furnizorii de produse și servicii, cu beneficiarii. Componenta internă se referă la tehnologii, la restructurările care se impun, la producție, la reducerea risipei, la mentenanța utilajelor.
EU aici aș putea spune că stăpânesc problemele din domeniul minier, iar experiența și performanțele mele pot fi socotite ca argument concrete. Pentru domeniul energetic eu i-aș consulta pe ION PISC și pe CORNEL DIȚESCU.
În baza experienței dobândite în cei 40 de ani de activitate în mineritul Olteniei, unde m-am sprijinit de completarea experienței specialiștilor (care nu au fost puțini) și a multiplelor analize-diagnostic efectuate la subunitățile miniere de carieră, am ajuns la niște concluzii care pot contribui la elaborarea unui program de restructurare și reabilitare pe termen scurt, mediu și lung, care să salveze polul energetic al României.
Orice program de reabilitare și restructurare presupune în prealabil o ANALIZĂ-DIAGNOSTIC privind gradul de folosire a capacităților tehnice de producție și a resursei umane. Aceasta presupune a determina gradul de folosire extensivă și intensivă a utilajelor raportate la timpul calendaristic pentru care plătim amortismentul, dar și a celorlalți indicatori privind calitatea cărbunelui, privind productivitatea fizică, privind raportul de descopertă, privind consumul specific de energie electrică (kwh. to. km), privind ponderea întreruperilor accidentale (mecanice, electrice, vulcanizări, alte cauze).
Este important să analizăm numărul de opriri pe zi la fiecare linie tehnologică. Dacă analizăm schimbul la fața locului, vom constata că acesta nu se face și pierdem cel puțin 5% din timpul calendaristic. Personal, am practicat program de lucru la 8 ore și 30 minute, cu suprapunere de 30 minute când se întâlneau schimburile fără oprire. Am avut linii tehnologice care au funcționat 24 de ore din 24. Și am câștigat 5%!
Dacă ne referim la resursa umană, trebuie analizate distribuirea personalului (mecanici, electricieni, maiștri, ca salariu și ca vârstă) pe fiecare linie tehnologică. Există linii tehnologice de lungimi diferite, dar cu șefi mai tineri la linii mai scurte și invers. Oricum, cei mai tineri și mai buni specialiști trebuie repartizați pe liniile de haldă și pe liniile de steril.
Cea mai importantă activitate într-o carieră este STERILUL, cărbunele fiind o rezultantă. Acest lucru e deosebit de important. Nu trebuie exclusă activitatea de exproprieri și licențe, care asigură perspective (rapoartele de descopertă și rezervele).
Fiindcă cele mai mari întreruperi accidentale le întâlnim la transportoare, la aceste componente ale fluxului tehnologic trebuie făcută o analiză mai în detaliu: role lipsă, bucăți de covor mai scurte de 100 m, cauciucarea tamburilor de acționare.
Nu trebuie neglijată nici activitatea de ungere pentru fiecare utilaj (motoare, tamburi, fără ungere centralizată) La nivelul fiecărei cariere era o echipă de ungători, dotați cu pompă electrică mobilă, remorcată de un tractor.
Fiecare utilaj trebuie să fie dotat cu documentație electrică, mecanică și sarcinile de serviciu zilnice ale fiecărui angajat.
Monografia de excavare trebuie să existe în cabina fiecărui excavator, semnată de inginerul șef miner.
O analiză-diagnostic se face de specialiști de TOP.
În activitatea mea, am dotat specialiștii cu biciclete și motorete pentru intervenții operative la întreruperile accidentale. Aceste mijloace de transport erau folosite cel puțin jumătate de an pe căi de acces practicabile.
De asemenea, am organizat pentru partea electrică, unde se înregistrau întreruperi de durată din lipsă de specialiști, gărzi pentru schimburile I și II, formate din 3 specialiști autentici, cu mașină la dispoziție; locul de odihnă al acestora era o cameră amenajată. Ei erau plătiți precum medicii (așa era atunci), cu 200 lei pe gardă.
Nu trebuie neglijată nici reducerea distanțelor de transport a navetiștilor de la domiciliu la locul de muncă, mai ales în zona Rovinari, Pinoasa, Roșia, Peșteana, unde se întâlnesc mijloacele de transport.
Când vorbim de minerit, trebuie să vorbim de existența rezervelor pe zeci de ani, existența unor rapoarte de descopertă sub 8:1, de dotarea tehnică care mai trebuie revizuită, de prestatori de servicii cu utilaje auxiliare, existența învățământului superior de specialitate, a liceelor de specialitate, a uzinelor care mai au încă documentația și capacitatea de a executa piese de schimb și reparații la aceste utilaje.

1. PREGĂTIREA ȘI PERFECȚIONAREA RESURSEI UMANE

În ultimii 30 de ani, de când democrația a pus genunchiul pe cadrele de conducere din minerit, amputându-le inițiativele de restructurare autentică, că utilajele au îmbătrânit cu 30 de ani (sunt utilaje care au peste 50 de ani!), că resursa umană cu experiență s-a pensionat, că locul ei a fost parțial ocupat pe alte criterii de… meritocrație profesională, că sindicatele s-au implicat prin contracte colective de muncă care au încurajat interesul pentru nemuncă, ca politicul a plombat toate locurile călduțe și cu salarii rezonabile, problema numărul UNU o constituie pregătirea profesională la toate nivelele. Putem spune că cea mai mare criză la nivelul mineritului este criza determinată de DECALAJUL UMAN care constă în diferența dintre complexitatea utilajelor din dotare și nivelul scăzut de pregătire profesională a personalului.
În același timp, trebuie trecut prin filtrul unor teste profesionale întregul personal, iar cel necorespunzător să fie trecut la nivel inferior.
Este necesară înființarea unei CARIERE-ȘCOALĂ, ale cărei utilaje (excavatoare, bandă transportoare, stație transformare de 20/6 kV) nu au fronturi de lucru și unde să fie, ca lectori, cei mai buni specialiști recunoscuți (nu „recomandați” de partide și sindicate!), iar la această școală să se facă pregătirea profesională și protecția muncii celor noi angajați (perioada se va stabili), să se facă pregătirea tuturor excavatoriștilor, lăcătușilor, electricienilor, maiștrilor și inginerilor care sunt rămași în urma nivelului de complexitate a acestor utilaje.
Tot în această carieră trebuie să facă orele de practică elevii școlilor profesionale sau liceelor de specialitate, inclusiv studenții din învățământul superior. O CARIERĂ-ȘCOALĂ este cea mai profitabilă investiție!
Gândindu-mă la oameni, am amenajat fiecărui punct de lucru fix o cabină cu telefon, bancă, sobă godin, iluminat, iar pentru navetiști am înființat, în comunele județului de unde se urcau ei, 36 de stații de autobuz, acoperite cu bancă, cu protecție laterală la vânt și intemperii.

2. RESTRUCTURAREA TEHNOLOGICĂ

Restructurarea tehnologică constă în aducerea carierelor la parametrii tehnici normali –– decalaj tehnologic și unghiul general de taluz, dimensionarea fronturilor de lucru pentru folosirea la capacitate a utilajelor atât din punct de vedere intensiv, cât și al înălțimilor de excavare și de haldare, dar și pentru reducerea numărului de ripări. Oricum, trebuie evitate ripările pe perioada iernii. Vă dau un exemplu, prin care un excavator SRs 1400 poate excava un front de lucru de 47 m (nu la toate carierele se pretează). Nu trebuie ignorată nici haldarea directă, acolo unde sunt condiții tehnologice și tehnice.

3. RESTRUCTURAREA LUCRĂRILOR TEHNOLOGICE NEPRODUCTIVE

În cariere există câteva întreruperi tehnologice neproductive, care sunt: ripările, reviziile și reparațiile, inversările de cupă, schimbarea fronturilor de lucru.
Dacă ne referim la ripări, ele trebuie să fie bine pregătite, să se execute pe vreme favorabilă, să se folosească și excavarea cu cupe inverse, iar fiecare bandă de front să aibă o stație de întoarcere pregătită pentru secționarea benzii de front în apropierea stației de acționare, riparea porțiunii inactive, iar apoi se închide banda.
Activitatea de revizii și reparații planificate trebuie foarte clar stabilite. Dacă nu respectăm reviziile și reparațiile planificate, suntem condamnați reparațiilor accidentale. Mai concret: reviziile și reparațiile planificate se fac prin oprirea utilajelor de către noi (cu stabilirea prealabilă a lucrărilor și cu pregătirea bazei materiale, iar reparațiile accidentale se fac când ne opresc utilajele pe noi.
Reviziile planificate sunt: reviziile zilnice – o oră, reviziile săptămânale – o zi, reviziile lunare – 3 zile. Fiecare linie tehnologică trebuie să aibă o zi din săptămână (luni, marți, miercuri, joi, vineri) fixate pentru revizia săptămânală. Dacă marți este prevăzută revizia săptămânală la o linie tehnologică și luni linia a stat ca urmare unui accident tehnic, se respectă revizia săptămânală.
Reparațiile RC1 RC2, RK se fac conform normativelor în vigoare și constau în înlocuirea de component, încât pe șantier să nu se facă efectiv reparații. Reparațiile acestor subansamble (roată cu cupe, mecanismul de deplasare) să se facă în uzinele prestatorilor de servicii, pe perioada de iarnă. Acum avem deja utilaje care trebuie demontate și transformate în piese de schimb.
Criteriile de adjudecare a prestatorilor de reparații trebuie să elimine pe cei care nu au specialiști, documentație, experiență, capacitate tehnică și de producție și să nu die influențate de către factorii politici.
Utilajele care intră în reparația anuală trebuie plasate în locuri ușor accesibile pentru utilajele auxiliare și echipele de intervenție.

4. RESTRUCTURAREA TEHNICĂ

Restructurarea tehnică nu are limite, dacă ținem cont de exploziile din domeniul tehnic din ultima perioadă. Trebuie generalizată înlocuirea comutației dinamice din instalațiile electrice cu comutația statică și electronică de putere.
Ținând cont de starea tehnică a utilajelor care mai rămân în activitate, se impune o expertiză tehnică exigentă, chiar făcută cu o firmă din străinătate. Aici contează siguranța, nu influențele politice.
Prima măsură constă în completarea tuturor dispozitivelor de siguranță care înlocuiesc supravegherea subiectivă a omului (camere video, sesizoare de fum, sesizoare de sarcină, senzori de temperatură etc.).
Risipa de energie electrică este determinată de caracterul energointensiv al consumatorilor și de folosirea sub capacitate a acestora. O primă măsură constă în corelarea capacității utilajelor din aval cu capacitățile utilajelor din amonte. Această măsură presupune reducerea vitezei tuturor transportoarelor de front folosind motoare cu turația de 750 rot/min sau modificarea raportului de reducere a reductoarelor la 16:1.
Mai există o posibilitate de a folosi motoare cu viteză variabilă, funcție de gradul de încărcare al transportoarelor.
Reducerea timpului de pornire ale unei linii tehnologie poate contribui la reducerea risipei de energie electrică.
Introducerea comenzii-program la excavatoarele cu rotor, care elimină caracterul subiectiv al excavatoristului și dimensionarea fronturilor de lucru să corespundă acestei comenzi-program. Excavatoarele noastre au dovedit la probele de capacitate peste 1800 mc/h. Am vizitat cariere în Germania unde excavatoarele SRs2000 excavau 7-8 milioane de mc/an.
Dispecerizarea fiecărei cariere trebuie condusă de ingineri care cunosc carierele și care fac înregistrări corecte și dispun măsuri de prevenire a funcționării în gol și a reducerii numărului de porniri la o linie tehnologică.
Dacă ne gândim că la benzile transportoare cea mai vulnerabilă component este covorul de cauciuc, supus frecvent la vulcanizări, pentru reducerea timpului de execuție a unei vulcanizări s-au practicat PUNCTE FIXE DE VULCANIZARE. Aceste puncte sunt prevăzute cu schelet metalic pentru cort, cu iluminat, cu prize pentru polizor și pentru presele de vulcanizat, iar lateralele tronsonului sunt rabatabile, încât pregătirile și închiderea unei vulcanizări nu durează nici 5 minute.

5. RESTRUCTURAREA TIMPULUI DE LUCRU

Ținând cont de specificul structurii personalului pe criteriul navetiștilor, a duratei de lucru la lucrările tehnologice neproductive (ripări, reparații, vulcanizări) precum și a condițiilor de lucru din cariere, se poate trece la program de lucru de 12 ore cu 24 ore și la program de lucru la steril 9 luni foc continuu și 3 luni, iarna, pauză. Există studii care dovedesc și avantajele tehnice, economice și efortul personalului ale acestui program (consumul specific de energie electrică, folosirea intensivă și extensivă a utilajelor, cheltuielile la mil. mc și to.)

6. RESTRUCTURAREA SISTEMULUI DE SALARIZARE

Introducerea acordului global la masa minieră este sistemul de salarizare cel mai stimulant, plătindu-se efectele muncii, nu simpla prezență la lucru. Și personalul TESA, și cadrele de conducere trebuie să aibă contracte de muncă în care să se stabilească și indicatorii tehnico-economici funcție de care să-și primească retribuția.
Să se reintroducă clasele de salarizare practicate înainte de 1989, care erau echitabile. Se promova pe bază de vechime și examen, nu pe bază de negociere, ca acum…

7. RESTRUCTURAREA ORGANIZATORICĂ

Restructurarea organizatorică presupune o corelare între nivelele inferioare operaționale și cele decizionale cu stabilirea responsabilităților pe fiecare linie tehnologică, carieră, întreprindere, sucursală minieră și CEO.

8. RESTRUCTURAREA DE PERSONAL

Restructurarea de personal nu înseamnă disponibilizare de personal, cum se mai crede încă. Restructurare de personal înseamnă altă structură de personal la fiecare nivel, care presupune școlarizare, reprofilare și policalificare. Trebuie completate schemele cu specialiști energetici, electroniști, ingineri mineri, ingineri electromecanici, topografi, geologi, informaticieni, juriști și economiști. Cred că se impune o analiză mai profundă a actualei structuri de personal, privind fiecare profesie în parte. Este cea mai subiectivă și cea mai grea restructurare.

9. Revizuirea și adaptarea contractului colectiv de muncă la noile condiții impuse de programul de restructurare tehnologică, tehnică, organizatorică și de personal. Trebuie obținute aprobări pentru plata pensionarilor reangajați, fără a-și pierde pensia.

10. Programele de restructurare trebuie comunicate tuturor colaboratorilor, furnizori și prestatori de servicii pentru a se pregăti de o colaborare eficientă.

P.S.: Sunt convins că nu toate propunerile din acest material sunt oportune, dar în același timp le consider utile.

Se impun a fi abordate și alte restructurări:
• restructurarea managerială,
• restructurarea organizatorică,
• restructurarea comercială,
• restructurarea financiară,
• restructurarea informațională,
• restructurarea de personal, ș. a.

Trebuie abordată reabilitarea mineritului împreună cu termocentralele și acestea pe capitole în care să fie prezentate: măsurile pe termen scurt și mediu, efortul financiar, termenele de implementare, efectele economice, tehnice, de personal și de securitate…
Oricum, trebuie dezbateri serioase și în detaliu, după care să se elaboreze acest PROGRAM care trebuie aprobat de guvern și însușit de creditori. Fiindcă fără credite externe nu se poate face restructurare!
După aceste restructurări, se impune restructurarea manualului calității.
Toate posturile de conducere să fie ocupate prin concurs de program de măsuri, după ce candidații analizează o săptămână situația unei cariere sau altei subunități.
Toate excavatoarele modernizate trebuie trecute pe liniile de steril cele mai avansate.
Toate femeile să nu mai lucreze în steril și pe schimburi.

One thought on “Adevărații specialiști nu mai rabdă să stea deoparte și să tacă!

 • O analiză corecta, cred. Mineritul de suprafață este o activitate complexă. Din motive pe care , eu nu le cunosc ci doar le intuiesc, nu s-au făcut retehnologizări in aceast important domeniu al economiei oricărei țări. Așa s-au întâmplat cu mai toate industriile noastre, de exemplu, chimică, alimentară, construcții de mașini, metalurgie, lacuri și vopsele.
  Acum trebuie lăsate part-priurle politice și toți trebuie sa contribuim la această recuperare a lipsei de interes în a investi și în alte domenii importante pentru economie.
  Din fericire o serie de oameni din adricultura și zootehnie au investit cu sau fara ajutorul statului.
  Eu ar fi un bun exemplu pentru noi toți
  O zi minunată tuturor.

  Răspunde

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *